Schetsontwerp2018-11-14T09:37:02+00:00

De op deze pagina getoonde schetsontwerpen zijn het resultaat van het participatietraject tot nu toe. De voorstellen worden op dit moment op haalbaarheid onderzocht (financieel, technisch, beleidsmatig). De resultaten van de toetsing op haalbaarheid in combinatie met uw reacties op de schetsontwerpen leiden vervolgens tot een concept-voorkeursvariant. Het college legt vervolgens de voorkeursvariant voor aan de Gemeenteraad ter besluitvorming.

Aalsmeer Waterfront: Van idee tot schetsontwerp

Tijdens het Beach-Event op 29 augustus hebben bezoekers van het strand hun eerste ideeën al mee geven aan de plannenmakers. Daarnaast zijn er ideeën geventileerd via online kanalen als Facebook en Instagram. Door middel van de online app ‘Swipocratie’ is de menig gepeild over de behoefte die leeft onder de mensen. Al deze input is gebruikt tijdens een grote werkavond op het gemeentehuis. Op 24 september is de gemeente samen met u aan de slag gegaan om de beste ideeën op papier te krijgen.

Op basis van deze ideeën heeft IMOSS bureau voor stedebouw drie schetsontwerpen uitgewerkt: een basis model, een plus model en een droom model. In de verschillende schetsvarianten komen zo veel mogelijk van de ideeën uit de werkavond terug. Onderstaand schema geeft een overzicht van de drie modellen. Per model is zichtbaar welke ingrepen worden voorgesteld:

Model  1

De eerste variant is het ‘instapmodel’. In deze variant zijn een beperkt aantal maatregelen opgenomen die het verblijf op het waterfront aangenamer maken. Er wordt een nieuw wandelpad aangelegd over de bestaande waterkering.

Ten noorden van de Watertoren worden de bestaande stortstenen vervangen door een oeverbescherming met een vriendelijkere uitstraling waardoor de verblijfskwaliteit verbeterd wordt.

Langs het waterfront worden voorzieningen toegevoegd zoals een openbaar toilet, buitendouche en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Er worden nieuwe bomen toegevoegd voor schaduw en steigers voor sloepen.

Aalsmeer Waterfront Vogelvlucht-model-1

Model 2

In het tweede model worden, naast alle maatregelen uit model 1, aanvullende voorzieningen aangebracht. Zo wordt langs de gehele lengte van het Waterfront, met uitzondering van een klein stuk naast de watertoren, een fraaie wandelpromenade aangelegd. Deze wandelpromenade wordt aantrekkelijk vormgegeven met zitplekken, speelvoorzieningen en, waar mogelijk, zwemtrappen en aanlegsteigers.

De omgeving aan de voet van de watertoren wordt bij het Waterfront betrokken door het hek te verwijderen en de vormgeving van de wandelpromenade ook hier door te trekken. Hier kan een aanlegplek voor de rondvaartboot uit Aalsmeer komen.

Het wegprofiel van de Kudelstaartseweg wordt aangepakt door het fietspad aan één kant te leggen en de oversteekplekken voor voetgangers beter te maken. De verbindingen voor wandelaars en fietsers met de achterliggende wijken worden verbeterd.

Aalsmeer Waterfront Vogelvlucht-model-2

Model 3

De derde variant bevat alle maatregelen van model 1 en 2. Daarnaast wordt in dit model  strand groter gemaakt door de bestaande golfbreker te verlengen. Hierdoor ontstaat een groter gebied in de luwte van de wind en golven. Het strand kan daardoor groter worden, zowel aan de zijde van de Kudelstaarse weg als aan de binnenzijde van de golfbreker. Op de punt van de golfbreker komt een aantrekkelijk uitzichtpunt.

Om de vorming van blauwalg tegen te gaan wordt een opening gemaakt in de golfbreker waardoor stroming in het water ontstaat. Via een bruggetje is de golfbreker te bereiken vanaf het bestaande surfeiland.

Aalsmeer Waterfront Vogelvlucht-model-3

Download via onderstaande button de tekeningen van de verschillende varianten.

Graag horen wij uw mening over de hier getoonde schetsvarianten. Laat ons weten wat u er van vindt en waarom. Stuur een e-mail met uw reactie naar: waterfront@aalsmeer.nl

DOWNLOAD TEKENINGEN

De tekening is een PDF bestand. Deze kan geopend worden door de gratis PDF reader van Adobe.
Deze vind u hier:
https://get.adobe.com/nl/reader/