Voorkeursvariant/referentieontwerp Aalsmeer Waterfront

De oever van het Waterfront wordt ‘afgezoomd’ met een wandelpromenade, waardoor het water makkelijk te bereiken wordt. Een pad door het groen aan de waterzijde voorziet in een bijzonder stukje voetgangersverbinding in een groter netwerk van voetpaden in en rond Aalsmeer.

De watertoren krijgt een nadrukkelijker ‘voet aan de grond’ door het toevoegen van een vlonder en verblijfsruimte. De watertoren wordt een toegankelijk onderdeel van het Waterfront.

Het plan voorziet in een verlenging van de golfbreker en een uitbreiding van het zandstrand aan de zuidzijde van de watertoren. Een inlaat gaat de vorming van alg tegen.

Vogelvlucht Aalsmeer Waterfront voorkeursvariant

Het profiel van de Kudelstaartseweg en de Stommeerweg blijft ongewijzigd. Wel wordt de oversteekbaarheid verbeterd.

Principedoorsnede

Principedoorsnede A Aalsmeer Waterfront voorkeursvariant

Principedoorsnede B Aalsmeer Waterfront voorkeursvariant

Principedoorsnede B Aalsmeer Waterfront voorkeursvariant

Download

Download via onderstaande buttons de tekening van de voorkeursvariant en de toelichting.

DOWNLOAD TOELICHTING

Zowel de tekening als de toelichting kunt u downloaden als een PDF bestand. Deze kan geopend worden door de gratis PDF reader van Adobe.
Deze vind u hier:
https://get.adobe.com/nl/reader/