Definitief Ontwerp Aalsmeer Waterfront

De oever van het Waterfront wordt ‘afgezoomd’ met een wandelpromenade, waardoor het water makkelijk te bereiken wordt. Een pad door het groen aan de waterzijde voorziet in een bijzonder stukje voetgangersverbinding in een groter netwerk van voetpaden in en rond Aalsmeer.

De watertoren krijgt een nadrukkelijker ‘voet aan de grond’ door het toevoegen van een vlonder en verblijfsruimte. De watertoren wordt een toegankelijk onderdeel van het Waterfront.

Het plan voorziet in een verlenging van de golfbreker en een uitbreiding van het zandstrand aan de zuidzijde van de watertoren. Een inlaat gaat de vorming van alg tegen.

Vogelvlucht Aalsmeer Waterfront voorkeursvariant

Langs de Bachlaan wordt ruimte gecreëerd voor 60 parkeerplaatsen.

Het profiel van de Kudelstaartseweg en de Stommeerweg blijft ongewijzigd. Wel wordt de oversteekbaarheid verbeterd.

Principedoorsnede

Principedoorsnede A Aalsmeer Waterfront

Principedoorsnede B Aalsmeer Waterfront voorkeursvariant

Principedoorsnede B Aalsmeer Waterfront

De stukken betreffende het Waterfront zijn te lezen via deze link: Aalsmeer Waterfront Commissie 1 september 2020