Het participatietraject

Het Definitief Ontwerp voor het waterfront is tot stand gekomen in nauw overleg met de toekomstige gebruikers en omwonenden van het plan. Hieronder vindt u een verslag van de participatie.

BEACH EVENT

Op woensdag 29 augustus 2018 werd er op het Surfeiland een beach event gehouden. Tijdens deze middag is met zo veel mogelijk mensen gesproken over hun ideeën.

Aalsmeer Waterfront App

De Swipocratie App

Via de app Swipocratie  konden Aalsmeerders hun stem uiten. Je kreeg verschillende beelden te zien en door naar links of naar rechts te ‘swipen’ gaf je aan welke afbeelding jouw voorkeur heeft. En dat werd ontzettend vaak gedaan. Ruim 700 Aalsmeerders hebben via deze app laten weten wat ze graag met het nieuwe Aalsmeer Waterfront willen. Fijn dat er zoveel mensen hebben meegedacht!

Resultaten Swipocratie app

Social Media

Via Facebook en Instagram werden Aalsmeerders geïnformeerd over het nieuwe project Aalsmeer Waterfront. Er werden campagnes opgezet om ervoor te zorgen dat iedere Aalsmeerder op de hoogte was van het feit dat ze mee konden denken.

Meer dan 12.000 mensen hebben de berichten op hun social media kanalen voorbij zien komen. Opmerkingen en reacties zijn meegenomen om de ideeën vorm te geven.

Ontwerpsessie op het Raadshuis

Op 24 september 2018 vond er een interactieve ontwerpsessie plaats op het gemeentehuis. De resultaten van de swipocratie app werden gepresenteerd en hiermee hebben ruim 50 aanwezigen mee-ontworpen aan het Waterfront.

Ook de lokale media hebben meerdere keren bericht over het participatietraject.

De schetsontwerpen:

Aalsmeer Waterfront: Van idee tot schetsontwerp

IMOSS bureau voor stedebouw heeft op basis van de uitkomsten van het participatietraject drie schetsontwerpen uitgewerkt: een basis model, een plus model en een droom model. In de verschillende schetsvarianten komen zo veel mogelijk van de ideeën uit de werkavond terug. Deze drie schetsontwerpen zijn wederom op de site gezet. Belangstellenden zijn hierop gewezen en konden andermaal hun mening geven.

Keuze Voorkeursvariant/Referentieontwerp

Naar aanleiding van de drie modellen zijn er bij de gemeente een kleine 50 reacties binnengekomen.

Er zaten complimenten tussen: “er wordt geluisterd naar bewoners”, “goed dat de bevolking mag meedenken”, “modellen voldoen aan grootste deel wensen”. Maar ook bedenkingen: “megalomaan” en “SLS-subsidie voor een racebaan”.

Er is een zekere, maar niet unanieme voorkeur voor het droommodel met de wandelboulevard/-promenade als meest gewenst element. Er worden drie kanttekeningen geplaatst:

  • Met een beperkt aantal parkeerplaatsen wordt de parkeerdruk niet opgelost.
  • Up-graden van de Stommeerweg-Kudelstaartseweg is zeer ongewenst.
  • De privacy van de woning bij de Watertoren komt in het gedrang.

Veel indieners pleiten voor het basismodel, juist omdat daar de Stommeerweg-Kudelstaarseweg ongewijzigd blijft. Zonder die ingreep zou een groot aantal van hen toch voor het droommodel gaan. Juist hierom (belanghebbenden gehoord hebbende) is als voorkeursvariant het droommodel gekozen met een aanpassing dan wel invulling voor die kanttekeningen.

  • Het voorkomen van parkeerdruk is en blijft een punt van extra aandacht. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken, dat straks op hoogtijdagen 55 extra auto’s een parkeerplek nabij het Surfeiland zoeken. Op zich zijn er meer dan voldoende parkeerplaatsen in de wijk grenzend aan het surfeiland, maar mensen lopen niet graag en zetten hun auto liefst zo dicht mogelijk bij het surfeiland, ook op plaatsen waar dat niet mag en tot grote ergernis van de bewoners aldaar. Na het boodschappen doen treffen zij hun parkeerplaats bezet aan door mensen die in en aan water aan het recreëren zijn.Handhaven zou op zich genoeg kunnen zijn, maar toch wil het project een slimme oplossing bieden. Omdat het zonde is om alleen voor die hoogtijdagen tegels te leggen om blik te stapelen willen we vervoer per fiets en per openbaar vervoer stimuleren. Vanaf de bushalte aan de Zwarteweg is het 15 minuten lopen en 5 minuten per leenfiets, die daar te huren is. Ook zetten we in het seizoen (juni, juli en augustus) een pendelbusje van Jan de Wit Group in. Deze gaat rijden op het traject Zwarteweg – Dreef – Beethovenlaan – FC Aalsmeer – Beethovenlaan – Gluckstraat – Mozartlaan – Bachlaan – Kudelstaartseweg – Surfeiland – vice versa.Toch is er ook een plek voor die 55 extra auto’s. Zij kunnen terecht in de berm aan de zuidkant van de Bachlaan. Daar worden grasbetontegels gelegd, die water en begroeiing doorlaten. Dit gebeurt alleen op hoogtijdagen, als de parkeerplaats op het Surfeiland vol is. De P-borden voor de Bachlaan worden buiten het hoogseizoen ook verwijderd.
  • De Stommeerweg-Kudelstaartseweg blijft ongewijzigd; de versmalling en de verkeerslichteninstallatie blijven gehandhaafd. Discussie over een eventuele toekomstige aanpassing wordt meegenomen in het gemeente brede verkeerscirculatieplan. Verbetering van de oversteekbaarheid en verbetering van de verbinding met de wijk blijven onderdeel van het project Waterfront.
  • Eén van de ambities van het Waterfront is de publieke toegankelijkheid van de Watertoren te vergroten. Vanwege de privacy van de bewoner direct ernaast wordt de vlonder om de Watertoren beperkt tot de zuidwestelijke helft.

De BBQ’s en de hondenuitlaatplek kennen voor- en tegenstanders.

De watersportvoorzieningen zullen in nauw overleg met de diverse verenigingen verder worden uitgewerkt.