Van Surfeiland naar Waterfront!

Op 19 februari 2019 heeft het gemeentebestuur van Aalsmeer de voorkeursvariant vastgesteld.

Vogelvlucht Aalsmeer Waterfront voorkeursvariant
Ga direct naar het schetsontwerp

Het Surfeiland in Aalsmeer: een bruisende plek aan de Westeinderplassen. Je kunt er lekker zwemmen, de golven trotseren op je windsurfplank, relaxen op het strand of wandelen langs het water. Het strand ligt vlak bij het centrum van Aalsmeer en is vanuit de verschillende woonwijken goed te bereiken. Op een mooie, zomerse dag zijn er dan ook veel mensen op het strand.

Aalsmeer Waterfront
Aalsmeer Waterfront

Dan kan het gebeuren dat er geen plekje vrij meer is op het strand of dat je favoriete picknickbank al bezet is. En de Kudelstaartseweg oversteken gaat ook niet altijd even lekker, want zebrapaden zijn er eigenlijk niet. Laat staan dat je je fiets kwijt kunt. Tja, daar sta je dan!

De gemeente Aalsmeer houdt zijn ogen goed open en ziet dat het Surfstrand populair is, maar een écht ‘Waterfront’ is er nog niet. Daarom gaat de gemeente Aalsmeer, met steun van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS), aan de slag met de oever ten zuiden van de Watertoren. Daar hebben ze jouw hulp bij nodig! Jullie, als gebruikers van het bestaande Surfeiland, weten immers het beste waar het goed zit en waar het beter kan. De gemeente heeft IMOSS bureau voor stedebouw gevraagd om een landschappelijk inrichtingsplan te maken op basis van jullie ideeën en wensen.

Aalsmeer Waterfront

Wat is Aalsmeer Waterfront?

De gemeente heeft de ambitie om Aalsmeer ‘een gezicht aan het water’ te geven door een aantrekkelijk Waterfront neer te zetten. Deze ambitie is vastgelegd in de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 met een bijbehorend uitvoeringsprogramma en een van de uitgangspunten in de Agenda recreatie en toerisme, die de raad in september 2016 heeft vastgesteld.

Voorstellen om het Waterfront aantrekkelijker te maken:

Het idee is om de bestaande kwaliteiten van het huidige Surfstrand te behouden en de gebruiksmogelijkheden van het Waterfont als geheel te vergroten, zodat het een aantrekkelijk gebied wordt waar inwoners en bezoekers op een prettige manier kunnen verblijven en recreëren.

In Januari 2018 heeft de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) bekend gemaakt dat er geld gereserveerd is voor de realisatie van het Aalsmeer Waterfront. De plannen moeten nu nader worden uitgewerkt. De gemeente Aalsmeer en SLS vinden het heel belangrijk dat de gebruikers van het gebied hier nauw bij betrokken worden. De gemeente heeft een intensief participatietraject in gang gezet, zodat iedereen die wat vindt van het Waterfront zijn stem kan laten horen en ideeën kan inbrengen voor de toekomst van het gebied.

Waarom

Het dorp Aalsmeer is van oudsher nauw verbonden met het water. De Westeinderplassen zijn een waardevol gebied, zowel voor de leefkwaliteit van Aalsmeer als voor de toeristisch-economische ontwikkeling van de omgeving. Ze maken Aalsmeer uniek.

Het hele jaar door

Om de relatie met het water te verbeteren is de ontwikkeling van een Waterfront van belang. Wanneer er meer gebruiksmogelijkheden komen, kunnen meer mensen van het Waterfront genieten. Waar de gebruiksmogelijkheden zich nu nog grotendeels beperken tot de zomermaanden, zoekt de gemeente naar mogelijkheden om het Waterfront het hele jaar door aantrekkelijk te maken voor haar inwoners.

De gemeente wil uiteraard een zo groot mogelijk draagvlak voor haar plannen. Daarom nodigt zij alle inwoners en andere gebruikers van het Surfeiland uit om mee te denken over de toekomst van het gebied.

Planning van het project

Volg de voortgang van het project en de ontwikkeling van de plannen via deze website.
Samen maken we er een mooi Waterfront van!

Aalsmeer Waterfront
Aalsmeer Waterfront
Aalsmeer Waterfront

Contact Gemeente Aalsmeer, Algemeen nummer: 020 – 5 40 49 11.

Als je op de hoogte wil blijven van de plannen voor het Waterfront
stuur dan een mail met je naam naar waterfront@aalsmeer.nl
Je wordt dan ook automatisch uitgenodigd voor toekomstige
bijeenkomsten van dit project.